Kto za tym stoi

Inkubator Umowy Społecznej (IUS) jest stowarzyszeniem stawiającym sobie za cel opracowanie nowych rozwiązań ustrojowych, które stałyby się podstawą trwałego porozumienia Polaków o różnych poglądach i sympatiach politycznych. IUS skupia samorządowców, aktywistów, naukowców, ludzi kultury, liderów opinii publicznej, innowatorów i przedsiębiorców ze wszystkich szesnastu województw.

IUS nie jest partią polityczną ani nie zamierza się nią stać. Do wzmocnienia ustrojowych instytucji naszego państwa konieczne jest bowiem poparcie Polaków wspierających różne ugrupowania i partie.

 

Członkowie IUS

Podstawowym celem IUS jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o koniecznych zmianach ustrojowych z udziałem osób o bardzo różnych poglądach politycznych i ideowych. Różnice w ocenach politycznych, ideowych i moralnych pomiędzy członkami IUS są autentyczne i bardzo głębokie – członkostwo w IUS w żadnym razie nie implikuje zatem akceptacji dla działań i poglądów innych członków. Co więcej, członkowie IUS zasadniczo różnią się nawet w powodach, dla których popierają ideę Zdecentralizowanej Rzeczypospolitej.

Nasza propozycja zmian ustrojowych jest przykładem tego, co nauka prawa publicznego nazywa „umową bez pełnej podbudowy teoretycznej” (ang. incompletely theorized agreement), czyli umową społeczną, którą poszczególne środowiska popierają z odmiennych powodów, bez próby osiągnięcia zgody co do podstawowych założeń filozoficznych. W dobie politycznej polaryzacji taka zgoda społeczna jest koniecznym warunkiem budowy silnych instytucji państwa, rozumianych jako uczciwe dla wszystkich reguły gry, które funkcjonują niejako ponad celami i programami aktorów sceny politycznej.

Zarząd

Zarząd IUS, tak jak całe stowarzyszenie, skupia osoby o głęboko odmiennych poglądach politycznych i ideowych, od lewicowych i centrowych aż po konserwatywne.

Dr hab. Ryszard Balicki
Jakub Drożdż
prof. Antoni Dudek
dr hab.  Mikołaj Herbst
prof. Maciej Kisilowski
prof. Sylwia Sysko-Romańczuk
dr hab. Anna Wojciuk

Rada

Rada IUS doradza władzom Stowarzyszenia w wyznaczaniu kierunków działań. Jej pracami kieruje prezydium, w którego skład wchodzą współprzewodniczący:

Zofia Dzik
Paweł Lisiewicz
Alicja Pacewicz
Wojciech Przybylski
prof. Arkadiusz Radwan
prof. Artur Wołek

Pozostałymi członkami Rady są:

prof. Agata Bielik-Robson
Marcin Bużański
prof. Grzegorz Ekiert
d
r Jacek Giedrojć
prof. Mirosław Granat
prof. Tomasz G. Grosse
prof. Andrzej Kidyba
mec. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
dr Michał Rutkowski
Wawrzyniec Smoczyński
sędzia Jerzy Stępień
Paweł Turno

Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu

Wojciech Przybylski (szef)
Marcin Bużański
dr Jacek Giedrojć
prof. Arkadiusz Radwan

Dokumenty

Zdecentralizowana Rzeczpospolita
to projekt realizowany przez
Inkubator Umowy Społecznej.

Bądź z nami na bieżąco!

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas co miesiąc informacje o wydarzeniach i postępach w realizacji naszych celów statutowych – zostaw nam swój adres e-mail.


Imię
Nazwisko