Zgoda,
jesteśmy różni.

 

#ZdecentralizowanaRP to nowy, ponadpartyjny pomysł na Polskę: kraj silny naszą różnorodnością, oddolnym potencjałem obywateli oraz profesjonalnym rządem centralnym skupionym na realizacji łączących nas strategicznych priorytetów.

↓ Poznaj naszą ideę

Polską od lat targają ostre konflikty polityczne. Spory wewnętrzne osłabiają nasz kraj w coraz bardziej niepewnym świecie. Zakładnikiem wojny polsko-polskiej są między innymi niezależne instytucje oraz szeroko rozumiane usługi publiczne, których niska jakość pogłębia nieufność obywateli wobec państwa. Brak jest przesłanek, by sądzić, że bez głębokich, ustrojowych zmian sytuacja się poprawi – potrzeba zmian wydaje się najsilniejsza od 1989 roku. Naszą receptą na te bolączki jest #ZdecentralizowanaRP.

 

Zdecentralizowana Rzeczpospolita

w 9 krokach

1

Krok pierwszy

Rozładujmy spór polityczny

Udostępnij
O naszym pomyśle na rozładowanie sporu politycznego opowiada dr. hab. Anna Wojciuk

W #ZdecentralizowanaRP, decyzje w wywołujących konflikty kwestiach światopoglądowych, społecznych i gospodarczych przeniesione zostaną z Warszawy do samorządowych województw. Zwycięzca jednych wyborów parlamentarnych nie będzie mógł automatycznie narzucić swojej wizji całemu krajowi. Politycy i aktywiści będą musieli wziąć pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie Polski i przekonać do swoich racji obywateli każdego województwa z osobna.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
2

Krok drugi

Wzmocnijmy wspólne państwo

Udostępnij
O tym, że #ZdecentralizowanaRP to jednocześnie silne państwo mówi prof. Antoni Dudek

Państwo silne to państwo odciążone od konieczności zajmowania się tematami spornymi i skupiające się na priorytetach. Niezależnie od różnic ideologicznych, interesy Polaków w kwestiach strategicznych są zbieżne. W #ZdecentralizowanaRP władza centralna skupi się na dobrej, profesjonalnej pracy na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w niepewnym świecie, we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, ekologicznym, zdrowotnym i gospodarczym.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
3

Krok trzeci

Postawmy obywatela w centrum

Udostępnij
O konieczności postawienia obywatela w centrum opowiada prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

#ZdecentralizowanaRP to okazja do fundamentalnej zmiany relacji pomiędzy obywatelami a władzą. Dzięki opracowanej przez nas Karcie Wojewódzkiej ➜, każdy obywatel będzie mieć realny wpływ na politykę swojego województwa. Mniejsze rozmiary wojewódzkiej demokracji, jak i szerokie wykorzystanie nowych technologii (e-demokracja, blockchain) pozwoli Polakom na wywieranie dużo większego wpływu na podejmowane decyzje. Karta Wojewódzka będzie też wyrażać szczególnie istotne dla obywateli danego województwa wartości.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
4

Krok czwarty

Stwórzmy strategie polskiego rozwoju

Udostępnij
O potrzebie stworzenia strategii polskiego rozwoju mówi dr Jacek Giedrojć

#ZdecentralizowanaRP wzmocni nasz kraj gospodarczo dzięki elastycznej mozaice regionalnych strategii rozwojowych, tworzonych i realizowanych przez województwa lub ich grupy. Rząd centralny będzie mógł skoncentrować się na koordynowaniu ich działań, zgodnie z zasadą pomocniczości. Równocześnie zaś, uwolniony od wielu dotychczasowych problemów, będzie miał on szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie wyzwań o strategicznym, ogólnopolskim charakterze.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
5

Krok piąty

Zmodernizujmy usługi publiczne

Udostępnij
O pomyśle modernizacji usług publicznych opowiada Alicja Pacewicz

Przeniesienie odpowiedzialności za dostarczanie większości usług publicznych na poziom regionalny przybliży te usługi obywatelom, sprawiając, że będą lepiej odpowiadały na lokalne potrzeby i będą bardziej uwzględniały lokalne oczekiwania i opinie. #ZdecentralizowanaRP pozwoli też województwom wzajemnie uczyć się od siebie, wymieniać doświadczenia i testować nowe rozwiązania bez konieczności narażania całego kraju na ryzyko i wstrząsy związane ze wprowadzeniem ogólnopolskich reform.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
6

Krok szósty

Wypromujmy Polskę jako ustrojowego innowatora

Udostępnij
O wypromowaniu Polski jako ustrojowego innowatora mówi prof. Arkadiusz Radwan

Nasz kraj wielokrotnie był prekursorem nowych koncepcji organizacji państwa. #ZdecentralizowanaRP może być krajem, który znalazł oryginalny, innowacyjny przepis na pełniejsze wykorzystanie stojących przed nami możliwości. Możemy stać się silnym państwem wszystkich obywateli, czerpiącym z potencjału rozwiązań wprowadzanych oddolnie przez poszczególne województwa. Ten innowacyjny model może wywołać – po raz kolejny w najnowszej historii naszego kraju – szeroką falę pozytywnego zainteresowania Polską w świecie.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
7

Krok siódmy

Zreformujmy instytucje naszego państwa

Udostępnij
O tym, jak zreformować instytucje państwa Polskiego opowiada prof. Maciej Kisilowski

Przygotowany przez zespół naszych ekspertów projekt Karty Wojewódzkiej ➜ – podstawowego aktu prawa miejscowego we wzmocnionym województwie – przewiduje szereg rozwiązań gwarantujących efektywne „bezpieczniki” legalności działań samorządu, mechanizmy koordynacji regionalnych polityk w skali całego kraju, a także ochronę praw gmin poprzez utworzenie Senatu Województwa, złożonego z wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
8

Krok ósmy

Jak te plany sfinansować?

Udostępnij
O tym, jak sfinansować pomysł #ZdecentralizowanaRP opowiada dr. hab. Mikołaj Herbst

Chcemy, by podatki dochodowe – PIT i CIT – stały się nowymi podatkami wojewódzkimi, przy jednoczesnym utrzymaniu gwarantowanego udziału gmin w tych podatkach, a także przy utrzymaniu dzisiejszych podatków lokalnych na poziomie gminy. Nowy system centralnych subwencji wyrównawczych i równoważących przeciwdziałałby narastaniu nierówności gospodarczych pomiędzy regionami.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
9

Krok dziewiąty

Jak te plany wprowadzić w życie?

Udostępnij
O tym jak wprowadzić nasze plany w życie mówi Wojciech Przybylski

Proponujemy, by #ZdecentralizowanaRP wprowadzana była stopniowo, w ramach szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem wojewódzkich Rad Ministrów (czyli wzmocnionych zarządów województw), a także ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych, naukowców i zaangażowanych obywateli.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜

Dołącz do dyskusji o

#Zdecentralizowanej
Rzeczpospolitej

"Chcemy, aby każdy mógł brać udział w decydowaniu w swoim mieście czy województwie. Za pośrednictwem telefonu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 29 czerwca 2019

"To, co zrobił Inkubator Umowy Społecznej, niezależnie od moich zastrzeżeń, o których pisałem, to robiący wrażenie,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 28 czerwca 2019

Popieram postulat #ZdecentralizowanaRP, aby samorząd województwa zajął się polityką rozwoju, pisze w dzisiejszej…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 27 czerwca 2019

Warszawa nie zawsze ma rację! Wierzymy w systemy uczące się, a systemy uczące się mogą zaistnieć wtedy, kiedy można…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 25 czerwca 2019

"To jest oczywiste, że najlepiej decydują o potrzebach mieszkańców ci, którzy są blisko z mieszkańcami, czyli władze…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 24 czerwca 2019

"Wyobraźmy sobie, o ile większe znaczenie lokalne społeczności miałyby dla całej wspólnoty, gdyby – dysponując…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 23 czerwca 2019

W obliczu poważnych problemów, przed jakimi stoi Polska, a z których społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, wydaje sie,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 22 czerwca 2019

"Uważamy, że najlepszym sposobem wzmocnienia naszej wspólnoty narodowej jest strategiczna decentralizacja….

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 21 czerwca 2019

"Jednym ze sposobów obniżenia temperatury sporu politycznego jest uznanie naszej różnorodności i przekonywanie się…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 20 czerwca 2019

"#ZdecentralizowanaRP to ponadpartyjna inicjatywa, której celem jest zmiana zasad gry. Przygotowaliśmy propozycje…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 20 czerwca 2019

"Karta Wojewódzka zakłada większy udział obywateli w tworzeniu prawa miejscowego. Chodzi o rozbudowany dialog…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 19 czerwca 2019

"Rozmaite obszary polityki publicznej można zdecentralizować. To dziedziny, które są dla nas istotne, spotykamy się z…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 18 czerwca 2019

"Można powtarzać „państwo, państwo", tylko trzeba rozumieć, że aby nam to państwo przetrwało i nie udusiło się od…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 17 czerwca 2019

"Zasadniczy błąd osób uważających, że strategiczna decentralizacja jest równoznaczna ze znanym ze średniowiecza…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 11 czerwca 2019

"#ZdecentralizowanaRP to pomysł na zakończenie niszczącej państwo wojny polsko-polskiej. To trzecia droga: ani Turcja,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 11 czerwca 2019

#ZdecentralizowanaRP została przedstawiona na posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP przez prof. Antoni Dudek…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 7 czerwca 2019

Dziękujemy portalowi wPolityce.pl za zamieszczenie pierwszego materiału, który rzetelnie przedstawia nasze propozycje #ZdecentralizowanaRP #SilnaPolskaMądrzeZdecentralizowana

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 7 czerwca 2019

Odpowiedzią na wielke wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach powinna być sensowna, rozsądna, przemyślana…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 9 czerwca 2019

"#ZdecentralizowanaRP to próba pogodzenia centralistycznego myślenia o Polsce z realnymi różnicami istniejącymi między…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 6 czerwca 2019

O obywatelskości i o #ZdecentralizowanaRP w Radio Wrocław mówili dr Ryszard Balicki i Krzysztof Szłapka.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 31 maja 2019

Na dzisiejszej konferencji "Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości", która zgromadziła ponad 50…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 30 maja 2019

28 maja, na zaproszenie Res Publica Nowa, wzięliśmy udział w pasjonującej debacie o trendach i kierunkach rozwoju Polski…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 30 maja 2019

Już 2 czerwca w Gdańsku prof.Anna Wojciuk przedstawi koncepcję #ZdecentralizowanaRP w debacie z prof.Dawidem Sześciło…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 29 maja 2019

"Trzeba się zastanowić, jak ten nierozstrzygalny spór rozwiązać." W kontekście wyników wyborów do Parlamentu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 27 maja 2019

Poniższa mapa obrazująca wstępne wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego potwierdza, że proces polaryzacji politycznej…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 26 maja 2019

O #ZdecentralizowanaRP pisze Forsal. #NowaUmowaSpołeczna

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 26 maja 2019

Silna Polska, mądrze zdecentralizowana? Wyobraź sobie, jak mogłaby wyglądać! Przedstawiamy krótki film o…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 24 maja 2019

Koncepcja #ZdecentralizowanaRP bardzo zainteresowała samorządowców obecnych na tegorocznym kongresie "Perły samorządu"….

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 24 maja 2019

"Patrząc na świat z Warszawy wszystko wydaje się większe, trudniejsze, bardziej zaognione, po prostu naj. Natomiast…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 22 maja 2019

"Nie tylko w Polsce, decentralizacja staje się wręcz intuicyjnym odruchem sprzeciwu wobec osłabiającej nasze państwa…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 21 maja 2019

„Polaryzacja i deficyt demokracji w Europie nie są wyimaginowanymi problemami” piszą w dzisiejszym Project Syndicate…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 14 maja 2019

#ZdecentralizowanaRP to projekt uczciwych reguł politycznej konkurencji, w którym wszystkie strony mogą wygrywać i…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 6 maja 2019

W 13 z 20 największych polskich miast kobiety pełnią funkcje skarbniczek, zauważa red. Natalia Waloch w tekście o…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 3 maja 2019

„Żadne państwo nie utrzyma się, jeżeli niemal połowa jego obywateli odmawia legitymacji jego instytucjom” ostrzegają na…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 1 maja 2019

Prof. Marek A. Cichocki dołącza do debaty ustrojowej #ZdecentralizowanaRP

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

"Realna decentralizacja musi zacząć się od decentralizacji finansowej, czyli zapewnienia samorządom znacznie większych…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 26 kwietnia 2019

"W systemie zdecentralizowanym jest więcej punktów wejścia. Jeśli miejscowi mają duże kompetencje w swoich sprawach, to…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 24 kwietnia 2019

"W naszej propozycji reformy finansowania samorządu chodzi o to, by podział zadań publicznych, który jest istotą…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 23 kwietnia 2019

"W polskim społeczeństwie istnieje coś takiego jak gen samorządności. Przejawia się on przez całą naszą historię."…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 20 kwietnia 2019

"Zwiększenie kompetencji samorządów, pogłębienie reformy samorządowej z 1999 r wydaje się najlepszym sposobem na…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 18 kwietnia 2019

Bardzo sobie cenimy, że na naszej inauguracyjnej konferencji #ZdecentralizowanaRP była obecna szeroka reprezentacja…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 18 kwietnia 2019

"Drogowskazem dla przyszłości samorządu w Polsce jest podążanie w kierunku dalszej decentralizacji". Tak na konferencji …

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 16 kwietnia 2019

“W projekcie Karty Wojewódzkiej przygotowanym w ramach #ZdecentralizowanaRP fascynujące są dla mnie rozwiązania…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 12 kwietnia 2019

#NowaUmowa #ZdecentralizowanaRP #NieMaWolnościBezSolidarności"Pomysł Zdecentralizowanej Rzeczpospolitej sprowadza się…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 12 kwietnia 2019

“Czy rząd centralny mając mnóstwo innych spraw będzie w stanie rozwiązywać najważniejsze problemy Polski w coraz…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 11 kwietnia 2019

Proponujemy większe powiązanie realizacji zadań województw z ich bazą podatkową, czyli przekazanie województwom całości…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 10 kwietnia 2019

"Ramowe plany nauczania nie mogą być tak sztywne jak obecnie. Minimalny wymiar godzin nauczania każdego przedmiotu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 9 kwietnia 2019

"Projekt #ZdecentralizowanaRP pozostawia PIT i CIT w całości w dyspozycji województw”, tłumaczy prof. Anna Wojciuk w…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 8 kwietnia 2019

"Pociągające idee mają to do siebie, że choć w dniu narodzin są kompletnie niemożliwe, to tak długo nawiedzają ludzkie…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 6 kwietnia 2019

Czy za sprawą projektu decentralizacji, niczym w rękach sprawnego jubilera, skarb samorządności zyska na wartości? W…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 6 kwietnia 2019

"Elementem innowacyjnym w projekcie #ZdecentralizowanaRP jest szerokie wykorzystanie samorządów do podziału i…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 6 kwietnia 2019

"Wyzwania w takich obszarach jak demografia, energetyka, hydrologia, modernizacja armii czy cyberbezpieczeństwo,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 4 kwietnia 2019

„Nie tworzymy jednolitego środowiska. Ja np. jestem raczej centroprawicowy, a prof. Kisilowski lewicowy” zauważa prof….

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 3 kwietnia 2019

„Postawienie obywatela w centrum to niewątpliwie mocny punkt Państwa propozycji” zauważa red. Karolina Lewicka z TOK FM…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 2 kwietnia 2019

„#ZdecentralizowanaRP zmniejszałaby pokusy niszczenia instytucji konstytucyjnych a zwiększała siłę instytucji…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Prof. Maciej Kisilowski w rozmowie z redaktorem Tomasz Lis o tym, że #StrategicznaDecentralizacja to uczciwa umowa dla…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 31 marca 2019

W dzisiejszym Dzienniku Zachodnim prof. Arkadiusz Radwan i dr hab. Anna Wojciuk wyjaśniają różnice między symetryczną i…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 28 marca 2019

Dzisiaj w Radiu dla Ciebie prof. Antoni Dudek opowiadał o #ZdecentralizowanaRP. Polecamy i zapraszamy na naszą stronę www.ZdecentralizowanaRP.pl!

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 27 marca 2019

#ZgodaJestesmyRóżni #ZdecentralizowanaRP #NowaUmowaPrzedstawiamy fotorelację z naszej konferencji "Unus pro omnibus,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 26 marca 2019

#ZdecentralizowanaRP #ZgodaJesteśmyRóżni #NowaUmowa"Jesteśmy przekonani, że 30 lat po upadku komunizmu, nasze państwo…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 18 marca 2019

"Unitarny charakter państwa zostałby zachowany" mówi prof. Antoni Dudek w wywiadzie dla Do Rzeczy, tłumacząc dlaczego…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 20 marca 2019

Przez kilka ostatnich miesięcy, wraz z grupą ludzi o bardzo różnych poglądach ideowych, pracowałem nad projektem…

Opublikowany przez Antoni Dudek Poniedziałek, 18 marca 2019

"To ciekawa koncepcja myślenia o państwie, w której władza schodzi do obywatela" – Piotr Apel, Kukiz'15 o…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 20 marca 2019

"Sporem politycznym możemy zarządzać za pomocą instytucjonalnych ram," pisze w Tygodniku Polityka Wojciech Przybylski,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 20 marca 2019

„Jak wzmocnić państwo przez mądrą, innowacyjną decentralizację?” – odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy dziś w gronie…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 21 marca 2019

"Cała władza jest w Warszawie a powinna być w Polsce" piszą w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna współtwórcy programu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 22 marca 2019

"Niezadowolenie społeczne, które doprowadziło do zmiany władzy w 2015 r. oznacza, że jako Polacy chcemy więcej i mamy…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 22 marca 2019

"Produktem eksportowym polskiej demokracji jest samorządność ciesząca się niezmiennie wysokim, ponad 60-proc. zaufaniem"…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 23 marca 2019

Relacje uczęstników z konferencji współorganizowanej z Ambasadą Szwajcarii i Graduate School for Social Research PAN….

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 23 marca 2019Zobacz więcej na naszym profilu Fb

Wesprzyj nas

Przekaż środki
finansowe

Podstawą naszego działania jest praca pro bono członków IUS. Pozyskane środki przeznaczymy na pokrycie niezbędnych kosztów koordynacji pracy naszych wolontariuszy oraz na upowszechnianie idei.

Wpłać darowiznę bezpośrednio na nasze konto 69 1160 2202 0000 0003 6009 6736 (Bank Millenium) lub użyj poniższego formularza.
25zł 50zł 100zł 200zł


Zaangażuj się
merytorycznie w działania

Jeżeli idea decentralizacji jest Ci bliska i chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w jej rozwój - zostań naszą członkinią / naszym członkiem!

Podaj poniżej swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli przesłać Ci deklarację członkowską. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Bądź z nami na bieżąco!

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas co miesiąc informacje o wydarzeniach i postępach w realizacji naszych celów statutowych – zostaw nam swój adres e-mail.


Imię
Nazwisko

Zdecentralizowana Rzeczpospolita
to projekt realizowany przez Inkubator Umowy Społecznej.
kontakt@zdecentralizowanaRP.pl
kontakt dla mediów: +48 505 874 700