Zgoda,
jesteśmy różni.

 

#ZdecentralizowanaRP to nowy, ponadpartyjny pomysł na Polskę: kraj silny naszą różnorodnością, oddolnym potencjałem obywateli oraz profesjonalnym rządem centralnym skupionym na realizacji łączących nas strategicznych priorytetów.

↓ Poznaj naszą ideę

Polską od lat targają ostre konflikty polityczne. Spory wewnętrzne osłabiają nasz kraj w coraz bardziej niepewnym świecie. Zakładnikiem wojny polsko-polskiej są między innymi niezależne instytucje oraz szeroko rozumiane usługi publiczne, których niska jakość pogłębia nieufność obywateli wobec państwa. Brak jest przesłanek, by sądzić, że bez głębokich, ustrojowych zmian sytuacja się poprawi – potrzeba zmian wydaje się najsilniejsza od 1989 roku. Naszą receptą na te bolączki jest #ZdecentralizowanaRP.

 

Zdecentralizowana Rzeczpospolita

w 9 krokach

1

Krok pierwszy

Rozładujmy spór polityczny

Udostępnij
O naszym pomyśle na rozładowanie sporu politycznego opowiada dr hab. Anna Wojciuk

W #ZdecentralizowanaRP, decyzje w wywołujących konflikty kwestiach światopoglądowych, społecznych i gospodarczych przeniesione zostaną z Warszawy do samorządowych województw. Zwycięzca jednych wyborów parlamentarnych nie będzie mógł automatycznie narzucić swojej wizji całemu krajowi. Politycy i aktywiści będą musieli wziąć pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie Polski i przekonać do swoich racji obywateli każdego województwa z osobna.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
2

Krok drugi

Wzmocnijmy wspólne państwo

Udostępnij
O tym, że #ZdecentralizowanaRP to jednocześnie silne państwo mówi prof. Antoni Dudek

Państwo silne to państwo odciążone od konieczności zajmowania się tematami spornymi i skupiające się na priorytetach. Niezależnie od różnic ideologicznych, interesy Polaków w kwestiach strategicznych są zbieżne. W #ZdecentralizowanaRP władza centralna skupi się na dobrej, profesjonalnej pracy na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w niepewnym świecie, we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, ekologicznym, zdrowotnym i gospodarczym.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
3

Krok trzeci

Postawmy obywatela w centrum

Udostępnij
O konieczności postawienia obywatela w centrum opowiada prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

#ZdecentralizowanaRP to okazja do fundamentalnej zmiany relacji pomiędzy obywatelami a władzą. Dzięki opracowanej przez nas Karcie Wojewódzkiej ➜, każdy obywatel będzie mieć realny wpływ na politykę swojego województwa. Mniejsze rozmiary wojewódzkiej demokracji, jak i szerokie wykorzystanie nowych technologii (e-demokracja, blockchain) pozwoli Polakom na wywieranie dużo większego wpływu na podejmowane decyzje. Karta Wojewódzka będzie też wyrażać szczególnie istotne dla obywateli danego województwa wartości.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
4

Krok czwarty

Stwórzmy strategie polskiego rozwoju

Udostępnij
O potrzebie stworzenia strategii polskiego rozwoju mówi dr Jacek Giedrojć

#ZdecentralizowanaRP wzmocni nasz kraj gospodarczo dzięki elastycznej mozaice regionalnych strategii rozwojowych, tworzonych i realizowanych przez województwa lub ich grupy. Rząd centralny będzie mógł skoncentrować się na koordynowaniu ich działań, zgodnie z zasadą pomocniczości. Równocześnie zaś, uwolniony od wielu dotychczasowych problemów, będzie miał on szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie wyzwań o strategicznym, ogólnopolskim charakterze.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
5

Krok piąty

Zmodernizujmy usługi publiczne

Udostępnij
O pomyśle modernizacji usług publicznych opowiada Alicja Pacewicz

Przeniesienie odpowiedzialności za dostarczanie większości usług publicznych na poziom regionalny przybliży te usługi obywatelom, sprawiając, że będą lepiej odpowiadały na lokalne potrzeby i będą bardziej uwzględniały lokalne oczekiwania i opinie. #ZdecentralizowanaRP pozwoli też województwom wzajemnie uczyć się od siebie, wymieniać doświadczenia i testować nowe rozwiązania bez konieczności narażania całego kraju na ryzyko i wstrząsy związane ze wprowadzeniem ogólnopolskich reform.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
6

Krok szósty

Wypromujmy Polskę jako ustrojowego innowatora

Udostępnij
O wypromowaniu Polski jako ustrojowego innowatora mówi prof. Arkadiusz Radwan

Nasz kraj wielokrotnie był prekursorem nowych koncepcji organizacji państwa. #ZdecentralizowanaRP może być krajem, który znalazł oryginalny, innowacyjny przepis na pełniejsze wykorzystanie stojących przed nami możliwości. Możemy stać się silnym państwem wszystkich obywateli, czerpiącym z potencjału rozwiązań wprowadzanych oddolnie przez poszczególne województwa. Ten innowacyjny model może wywołać – po raz kolejny w najnowszej historii naszego kraju – szeroką falę pozytywnego zainteresowania Polską w świecie.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
7

Krok siódmy

Zreformujmy instytucje naszego państwa

Udostępnij
O tym, jak zreformować instytucje państwa Polskiego opowiada prof. Maciej Kisilowski

Przygotowany przez zespół naszych ekspertów projekt Karty Wojewódzkiej ➜ – podstawowego aktu prawa miejscowego we wzmocnionym województwie – przewiduje szereg rozwiązań gwarantujących efektywne „bezpieczniki” legalności działań samorządu, mechanizmy koordynacji regionalnych polityk w skali całego kraju, a także ochronę praw gmin poprzez utworzenie Senatu Województwa, złożonego z wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
8

Krok ósmy

Jak te plany sfinansować?

Udostępnij
O tym, jak sfinansować pomysł #ZdecentralizowanaRP opowiada dr. hab. Mikołaj Herbst

Chcemy, by podatki dochodowe – PIT i CIT – stały się nowymi podatkami wojewódzkimi, przy jednoczesnym utrzymaniu gwarantowanego udziału gmin w tych podatkach, a także przy utrzymaniu dzisiejszych podatków lokalnych na poziomie gminy. Nowy system centralnych subwencji wyrównawczych i równoważących przeciwdziałałby narastaniu nierówności gospodarczych pomiędzy regionami.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜
9

Krok dziewiąty

Jak te plany wprowadzić w życie?

Udostępnij
O tym jak wprowadzić nasze plany w życie mówi Wojciech Przybylski

Proponujemy, by #ZdecentralizowanaRP wprowadzana była stopniowo, w ramach szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem wojewódzkich Rad Ministrów (czyli wzmocnionych zarządów województw), a także ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych, naukowców i zaangażowanych obywateli.

Poznaj szczegóły tego kroku ➜

Dołącz do dyskusji o

#Zdecentralizowanej
Rzeczpospolitej

Prof. Sylwia Sysko-Romańczuk o wzmacnianiu sprawczości obywatelskiej przez technologię

"Chcemy dzisiaj decydować nie tylko o dobru naszym prywatnym, ale również o dobru publicznym. Technologia dzisiaj wzmacnia naszą sprawczość obywatelską", mówiła prof. Sylwia Sysko-Romańczuk na konferencji otwarcia #ZdecentralizowanaRP.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 19 listopada 2019

Krzysztof Stanowski w Gazecie Wyborczej[link do całego tekstu w komentarzu]

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 25 listopada 2019

Prof. Maciej Kisilowski w Tygodniku Powszechnym [link do całego tekstu w komentarzu]

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 18 listopada 2019

Jan Smoleński w Krytyce Politycznej.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 16 listopada 2019

Prof. Antoni Dudek w Do Rzeczy.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 10 listopada 2019

#Komentujemy21TezSkoro województwa wydają fundusze unijne i robią to skutecznie, powinny mieć wpływ na to na co…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 8 listopada 2019

#Komentujemy21TezGorąco popieramy postulat, by nie przekazywać samorządom zdań bez środków. Bez adekwatnych środków…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 29 października 2019

#Komentujemy21TezKonkretnym pomysłem na większą samodzielność podatkową samorządów jest przekazanie samorządom całych…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 24 października 2019

Prof. Antoni Dudek w wywiadzie dla Fronda.pl

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 22 października 2019

Jaki jest sens, by tak głęboko zróżnicowany kraj jak Polska, był niemal w całości centralistycznie zarządzany z…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 14 października 2019

Olga Tokarczuk otrzymała dziś Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Serdecznie gratulujemy!Fot. Martin Kraft (photo.martinkraft.com), licencja CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 10 października 2019

Czy jesteśmy inicjatywą międzyśrodowiskową?

Czy jesteśmy inicjatywą międzyśrodowiskową? Prof. Anna Wojciuk, prezes Inkubatora Umowy Społecznej, przekonuje, że tak!

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 10 października 2019

https://www.facebook.com/ZdecentralizowanaRzeczpospolita/photos/a.275705816687175/402490904008665/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAZFS58UKFt-1RrdWDZHxmMB4QYr8YpJqF3DVjIoDJuaOUaLRwWQz1MEynulOCNNVR0i4Ns7njtHo3NLV4-yfcOkb4m5505LWM6WcYYs__rZq9N-DPCiEaVxaRoK5QrwQU2X1LdYLt82vJAT51ApGVjrHzvZYU5Ryf2FVHDaKzYIC4-rWRNgK94HYHVvYo-tP0OWIEWttsOrYxvNTW8gd3hPM4-wS8cgXyXoKWa57xiIJiRgl2Cul6vDXY1VfEhbV827sSbBRLhugtJ4479ZMhoy3gjbmSYzmzX1APRrKo8jHnlYJthMoLU8VDJfvOtVWhU37C6gFy6-c1NInbsTNw&__tn__=-R

#Komentujemy21TezGorąco popieramy większą samorządność w dziedzinie edukacji popartą odpowiednimi środkami. Jesteśmy…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 7 października 2019

Prof. Andrzej Kidyba, prof. Andrzej Miszczuk, Wojciech Przybylski i Krzysztof Stanowski wzięli udział w panelu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 4 października 2019

Bogusława Cimoszko – Skowroński mówi o zaufaniu i biznesie, 21 marca 2019 r.

Bogusława Cimoszko – Skowroński mówi o zaufaniu i biznesie podczas otwarcia debaty nad #ZdecentralizowanaRP, 21 marca 2019 r., Polska Akademia Nauk, konferencja Unus pro omnibus, omnes pro uno.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 2 października 2019

#Komentujemy21TezTeza 5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 1 października 2019

#Komentujemy21Tez Teza 4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 22 września 2019

Prof. Iga Magda podsumowuje sesję dotyczącą opieki zdrowotnej podczas konferencji programowej #ZdecentralizowanaRP

Prof. SGH Iga Magda podsumowuje sesję dotyczącą opieki zdrowotnej podczas konferencji programowej #ZdecentralizowanaRP.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 19 września 2019

Już niebawem, bo 23-24 września będzie można nas spotkać na 8. Eastern Europe Initiatives Congress w Lublinie. Gorąco…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 20 września 2019

Chcemy powiedzieć głośno i jasno – "nic o gminach, bez gmin". We władzach województwa w #ZdecentralizowanaRP gminy mają…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 17 września 2019

Komentujemy #21TezSamorządowych!Teza 3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę SamorządowąPrzedstawiciele samorządu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 12 września 2019

Komentujemy #21TezSamorządowych!Teza 1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 6 września 2019

#ZdecentralizowanaRP wzięła udział w konsultacjach 21 Tez Samorządowych. Nasze komentarze można odnaleźć na stronie…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 30 sierpnia 2019

Prof. Maciej Kisilowski i prof. Anna Wojciuk zaprezentowali dziś Kartę Wojewódzka na posiedzeniu Zespołu Eksperckiego…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 29 sierpnia 2019

Tylko ok. 19% dochodów publicznych przypisane jest a priori województwu, w którym dochody zostały pobrane. (…)…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Prof. Anna Wojciuk o trzech kluczowych punktach #ZdecentralizowanaRP, konferencja otwarcia, 21 marca 2019, Polska Akademia Nauk

Prof. Anna Wojciuk o trzech kluczowych punktach #ZdecentralizowanaRP, 21 marca 2019, Polska Akademia Nauk.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 22 sierpnia 2019

Działalność samorządów od lat oceniania jest pozytywniej niż działalność Sejmu czy rządu. #ZdecentralizowanaRP #NowaUmowa

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Trzy wyzwania stojące przed #ZdecentralizowanaRP, dr hab. Mikolaj Herbst, 21 marca 2019 r.

Dr hab. Mikołaj Herbst mówi o trzech wyzwaniach stojących przed #ZdecentralizowanaRP.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 14 sierpnia 2019

"Konserwatysta może się zafrasować obserwując, jak prawicowi publicyści, w walce o konserwatywne ideały, z lubością…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 12 sierpnia 2019

#ZdecentralizowanaRP szuka sposobu na to, żebysmy mogli spokojnie żyć w jednym państwie, mając świadomość istniejących…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 9 sierpnia 2019

#ZdecentralizowanaRP stawia na silnego obywatela wyposażonego w skuteczne narzędzia uczestnictwa, kontroli samorządów i…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Prof. Sylwia – Sysko Romańczuk mówi o obywatelu, 21 marca 2019 r.

"Chcemy postawić obywatela w centrum, chcemy postawić jego kompetencje w centrum, co docelowo będzie tak oczywiste jak dzisiaj robienie zakupów z telefonu komórkowego", mówiła 21 marca 2019 r. na konferencji "Omnes pro uno, unus pro omnibus" otwierającej debatę o #ZdecentralizowanaRP prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 2 sierpnia 2019

Nie wszystkie działania na poziomie centralnym są skuteczne. Dowodzi tego przykład programu "Czyste powietrze", poprzez…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 30 lipca 2019

"Ignorowanie różnorodności Polaków nie czyni Polski państwem silniejszym. Silne i nowoczesne państwo musi tę…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 26 lipca 2019

"Zwolennicy #ZdecentralizowanaRP proponują nową Umowę Społeczną, w której podmiotowo i z szacunkiem traktowane są różne…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Środa, 24 lipca 2019

#MądraDecentralizacja to także konieczność kontroli władz. Dlatego w #ZdecentralizowanaRP ważną rolę odgrywałyby media…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 16 lipca 2019

"Tak, na pewno brakuje miejsca, gdzie samorządy mogłyby się porozumiewać w skali całego regionu, także w układzie…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 15 lipca 2019

Prof. Maciej Kisilowski o #ZdecentralizowanaRP

"Lepszy podział i równoważenie władz nie osłabia państwa, tylko je wzmacnia" – mówi prof. Maciej Kisilowski, współtwórca projektu Zdecentralizowana Rzeczpospolita, w swoim wystąpieniu w ramach pierwszego spotkania Concilium Civitas – grupy polskich naukowców z najlepszych zagranicznych uczelni. "Obecny poziomy podział władzy – na władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą – można wzmocnić poprzez pionowe bezpieczniki. Jeżeli podzielimy władzę na różne poziomy zarządzania – centralny, wojewódzki i gminny – to każdy z tych poziomów będzie działał lepiej dzięki mechanizmom wzajemnej kontroli". #NowaUmowa #SilnaPolskaMądrzeZdecentralizowana

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 12 lipca 2019

Antoni Dudek w Telewizja Republika

Prof. Antoni Dudek był gościem Ryszarda Gromadzkiego w @Telewizja Republika, gdzie tłumaczył dlaczego uważamy, że Polska potrzebuje większej decentralizacji.

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 2 lipca 2019

"Chcemy, aby każdy mógł brać udział w decydowaniu w swoim mieście czy województwie. Za pośrednictwem telefonu…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 29 czerwca 2019

"To, co zrobił Inkubator Umowy Społecznej, niezależnie od moich zastrzeżeń, o których pisałem, to robiący wrażenie,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 28 czerwca 2019

Popieram postulat #ZdecentralizowanaRP, aby samorząd województwa zajął się polityką rozwoju, pisze w dzisiejszej…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Czwartek, 27 czerwca 2019

Warszawa nie zawsze ma rację! Wierzymy w systemy uczące się, a systemy uczące się mogą zaistnieć wtedy, kiedy można…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Wtorek, 25 czerwca 2019

"To jest oczywiste, że najlepiej decydują o potrzebach mieszkańców ci, którzy są blisko z mieszkańcami, czyli władze…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Poniedziałek, 24 czerwca 2019

"Wyobraźmy sobie, o ile większe znaczenie lokalne społeczności miałyby dla całej wspólnoty, gdyby – dysponując…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Niedziela, 23 czerwca 2019

W obliczu poważnych problemów, przed jakimi stoi Polska, a z których społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, wydaje sie,…

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Sobota, 22 czerwca 2019

"Uważamy, że najlepszym sposobem wzmocnienia naszej wspólnoty narodowej jest strategiczna decentralizacja….

Opublikowany przez Zdecentralizowana Rzeczpospolita Piątek, 21 czerwca 2019Zobacz więcej na naszym profilu Fb

Wesprzyj nas

Przekaż środki
finansowe

Podstawą naszego działania jest praca pro bono członków IUS. Pozyskane środki przeznaczymy na pokrycie niezbędnych kosztów koordynacji pracy naszych wolontariuszy oraz na upowszechnianie idei.

Wpłać darowiznę bezpośrednio na nasze konto 69 1160 2202 0000 0003 6009 6736 (Bank Millenium) lub użyj poniższego formularza.
25zł 50zł 100zł 200zł


Zaangażuj się
merytorycznie w działania

Jeżeli idea decentralizacji jest Ci bliska i chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w jej rozwój - zostań naszą członkinią / naszym członkiem!

Podaj poniżej swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli przesłać Ci deklarację członkowską. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.  Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności.

  Bądź z nami na bieżąco!

  Jeżeli chcesz otrzymywać od nas co miesiąc informacje o wydarzeniach i postępach w realizacji naszych celów statutowych – zostaw nam swój adres e-mail.


  Imię
  Nazwisko

  Zdecentralizowana Rzeczpospolita
  to projekt realizowany przez Inkubator Umowy Społecznej.