Część III. Pytania o prawo i jego egzekwowanie w Województwie Modelowym

Pytanie 17. Jakie rodzaje aktów prawnych obowiązują władze publiczne i obywateli w naszym Województwie?

17.1. Akty prawa powszechnie obowiązującego władze publiczne i obywateli w naszym Województwie stosuje się w następującym porządku:
Akty prawa krajowego i międzynarodowego na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wiążące Polskę akty prawa międzynarodowego

Ustawy

Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego obowiązujące w całym Województwie Modelowym Karta Wojewódzka i Uchwały Zasadnicze

Uchwały Międzywojewódzkie, uchwalane w obszarach Ścisłej Współpracy

Uchwały Wojewódzkie, uchwalane przez Sejmik i Senat naszego Województwa

Rozporządzenia Wojewódzkie, wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w Uchwale Zasadniczej, Uchwale Międzywojewódzkiej lub Uchwale Wojewódzkiej
Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie danego powiatu Statut Powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie danej gminy Statut Gminy lub Miasta na Prawach Powiatu

Uchwały Rady Gminy lub Rady Miasta

Zarządzenia Porządkowe Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta