Część IV. Pytania o załatwienie spraw obywateli w Województwie Modelowym

Pytanie 20. Kto w naszym Województwie podejmuje decyzje administracyjne mające wpływ na życie obywateli i jak mogę dowiedzieć się o dotyczącej mnie decyzji?

20.1. Indywidualne decyzje administracyjne dotyczącego obywateli naszego Województwa, przedsiębiorców i innych podmiotów wydają organy władzy wykonawczej, w tym wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, Wojewoda, Wicewojewoda, a także szefowie Wojewódzkich Agencji Wykonawczych. Ponieważ jednak liczba wydawanych decyzji indywidualnych jest znaczna, organy uprawnione mogą zdecydować o przekazaniu pełnomocnictw do wydawania takich decyzji innym pracownikom jednostek Samorządu naszego Województwa.

20.2. W celu ułatwienia obywatelom kontaktu z administracją samorządową, Zarząd Województwa tworzy i administruje portalem modelowe.gov.pl, na którym indywidualny profil założyć może każdy obywatel Województwa posiadający profil zaufany w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej obsługiwanym przez władze krajowe a także każda osoba prawna. Portal ten zawiera między innymi aktualną informację o osobach uprawnionych do podejmowania decyzji indywidualnych w naszych gminach, powiatach, miasta na prawach powiatu i Województwie.  

20.3. Obywatel naszego Województwa, osoba prawna lub inny podmiot (za pośrednictwem swoich reprezentantów) może wyrazić zgodę na przekazywanie przez władze Samorządu naszego Województwa wszystkich decyzji administracyjnych drogą elektroniczną, a także zobowiązać się do składania wszystkich wniosków, za pośrednictwem indywidualnego profilu na portalu modelowe.gov.pl. Ponieważ koszt dostarczenia decyzji drogą elektroniczną jest wielokrotnie niższy niż w przypadku tradycyjnego listu poleconego, uchwała wojewódzka może wprowadzić preferencje podatkowe dla obywateli, osób prawnych lub innych podmiotów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie decyzji administracyjnych wyłącznie drogą elektroniczną.