Część VI. Pytania o rozliczalność władz Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 25. Gdzie mogę dowiedzieć się o działaniach urzędów i instytucji gminnych, powiatowych, miejskich i wojewódzkich?

25.1. Każdy obywatel Województwa Modelowego ma prawo do aktualnej i zrozumiałej informacji o sprawach publicznych na temat działań instytucji Samorządu naszego Województwa. Podstawowym źródłem tej wiedzy są dwa portale internetowe:

25.1.a. Portal demokracja.gov.pl, administrowany przez Państwową Komisję Wyborczą, jest miejscem, gdzie możesz na bieżąco monitorować i uczestniczyć w procesie tworzenia prawa miejscowego w naszym Województwie, w tym w naszym Sejmiku i Senacie Województwa a także w radach gmin, powiatów i miast;

25.1.b. Portal modelowe.gov.pl, administrowany przez Zarząd Województwa, jest miejscem, gdzie znajdziesz informacje o wszystkich innych działaniach władz samorządu naszego Województwa, w tym o uchwalonych już prawach miejscowych (wraz z funkcjonalnością śledzenia historii zmian w przepisach i automatycznych powiadomień o wchodzących w życie zmianach), jak również o indywidualnych decyzjach, o składzie i strukturze organów naszej administracji samorządowej a także o dostarczaniu usług publicznych --  w tym tych dostarczanych drogą elektroniczną.

25.2. Każdy urząd administracji samorządowej w naszym Województwie ma obowiązek prowadzić i uaktualniać stronę z odpowiedziami na pytania często zadawane przez obywateli.  

25.3. W przypadku, gdy informacja o sprawach publicznych nie jest udostępniona na portalu demokracja.gov.pl albo portalu modelowe.gov.pl, obywatel może zażądać dostępu do tej informacji. Obywatel nie musi tutaj wykazać interesu prawnego lub faktycznego.