Polską od lat targają ostre konflikty polityczne. Spory wewnętrzne osłabiają nasz kraj w coraz bardziej niepewnym świecie. Zakładnikiem wojny polsko-polskiej są między innymi niezależne instytucje oraz szeroko rozumiane usługi publiczne, których niska jakość pogłębia nieufność obywateli wobec państwa. Brak jest przesłanek, by sądzić, że bez głębokich, ustrojowych zmian sytuacja się poprawi – potrzeba zmian wydaje się najsilniejsza od 1989 roku. Naszą receptą na te bolączki jest #ZdecentralizowanaRP.